Med händerna som verktyg

En naprapat undersöker, diagnostiserar och behandlar smärta och nedsatt funktion i ryggrad, nacke och axlar. Dvs leder, skelett och mjukdelar.

Helhetssynen är naprapatins kärna: vi kombinerar hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi med goda kunskaper inom ortopedi och allmänmedicin.

En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Som komplement i behandlingen använder vi oss även av TENS, ultraljud, laser och stötvåg (sk shockwave) och smärtlindrande akupunktur.

Helt nytt för kliniken är Kinesiology tejpning.

Naprapatens breda kompetens inom rörelse- och stödjeorgan gör att vi lätt kan anpassa behandlingen efter individen och dennes behov.


Läs mer: www.naprapater.se
 

Behandling

Vilka besvär behandlar en naprapat?

När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta eller obehag.


Vanliga åkommor som vi behandlar är bl.a:

• smärta i rygg exv ryggskott

• Värk i nacke och axlar

• Spänningshuvudvärk, migrän

• Tennisarmbåge/golfarmbåge

• Hälsporre

• Idrottsskador
 

När du kommer till oss

När du kommer till oss får du gärna ha med dig information om dina problem, exempelvis röntgenbilder, provsvar eller ett journalutdrag. Berätta också om du tar någon medicin. Tillsammans gör vi en noggrann genomgång, för att inledningsvis ta reda på om det du lider av är något vi som naprapater kan hjälpa dig med. Därefter tar vi fram en behandlingsplan.

För att vi ska nå ett långsiktigt resultat försöker vi involvera dig som patient så mycket som möjligt i behandlingen. Vi vill lindra dina besvär, minska din smärta och på sikt återställa funktionen och tillsammans med dig förebygga framtida besvär.

Ju tidigare vi blir involverade, desto större möjlighet har vi att kunna åtgärda och hjälpa dig med ditt problem. Då läker skadan ut snabbare, du blir starkare och risken för återfall minskar.